آغاز عملیات اجرایی فاز دوم مسکن مهر  با تامین اعتبارات مورد نیاز
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم مسکن مهر  با تامین اعتبارات مورد نیاز
رشت_سرتوک_دکتر نوبخت معاون ریاست جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه دکتر زارع استاندار گیلان جهت بررسی زیرساختها از فاز دوم مسکن مهر رشت بازدید نمودند.

به گزارش سرتوک به نقل از دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان،در این بازدید سیدمحسن حسینی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان توضیحاتی درخصوص پروژه های آب و فاضلاب این منطقه ارایه نمود و گفت: اولویت اول در فاز دوم مسکن مهر، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۵۲۰۰ متر با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال بود که به اتمام رسید و همچنین در حوزه آبرسانی ، اجرای شبکه توزیع آب در فاز دوم مسکن مهر رشت به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در اولویت قرار دارد که در مرحله عقد قرارداد میباشد.

وی همچنین افزود: برای تکمیل کل پروژه های فاز دوم مسکن مهر اعم از آب و فاضلاب ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با تامین اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی اغاز خواهد شد