اجرای بیش از ۲۶ کیلومتر خط انتقال آب شرب به روستاهای شهرستان املش
پایگاه خبری سرتوک