از تمبر اختصاصی  اولین جشنواره شکرانه برداشت برگ سبز  چای  رونمایی شد 
پایگاه خبری سرتوک