استان گیلان مهد استعدادهای درخشان ، فرهیختگان و قهرمانان است 
پایگاه خبری سرتوک