اطلاعیه توانیردر پی بروز خاموشی های پراکنده
اطلاعیه توانیردر پی بروز خاموشی های پراکنده
شركت توانير در اطلاعيه ای اعلام كرد به دليل افزايش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدوديت سوخت تحويلی به تعدادی از نيروگاه ها، خاموشی های پراكنده در برخی مناطق اعمال شده است.

به گزارش سرتوک به نقل از پایگاه خبری توانیر، در این اطلاعیه آمده است: ” به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است.

از این رو از هموطنان همیشه همراه خواهشمندیم با کاهش حداقل۱ تا ۲ درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق ، امکان استمرار تأمین انرژی را برای همه هموطنان فراهم آورند.

خاطرنشان می سازد : خاموشی های ایجاد شده قابل برنامه ریزی از قبل نبوده و تنها با ده درصد کاهش مصرف گاز و برق ، امکان استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود.