انتصاب یک بانو به سرپرستی مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان
انتصاب یک بانو به سرپرستی مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان
رشت_سرتوک_با صدور حکمی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، شهربانو صابر به سمت سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این مجموعه منصوب شد.

به گزارش سرتوک، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ،با صدور حکمی از سوی علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ،شهربانو صابر کارشناس متخصص مرکز ارتباطات مردمی بعنوان سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این اداره کل منصوب شد .

علی حسین نژاد در آیین معارفه ای که با حضور معاونین و روسای امور اداری و حراست استان برگزار شد با تاکید بر پتانسیلها و قابلیتهای موجود در بانوان که دقت نظر ، مسئولیت پذیری ، سعه صدر و پیگیری را از شاخص های آنان خواند و افزود: اهمیت جایگاه مرکز ارتباطات مردمی بمنزله پل ارتباطی با مخاطبان محسوب می شود و پیشانی اولیه پاسخگوئی به مراجعان ، تعامل و تقویت همه جانبه الزامات کار در این بخش یک ضرورت است

وی با اشاره به رویکرد و چشم انداز سازمان برای حرکت در مسیر خدمات نوین و توسعه فرایندهای دیجیتالی ، خواستار جدیت برای آگاهی بخشی به جامعه هدف از طریق این حوزه شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید مرکز ارتباطات مردمی ، رسیدگی به مشکلات و تلاش برای پاسخگوئی در کوتاهترین زمان را از اولویتهای مورد انتظار برشمرد و بر جلب رضایتمندی حداکثری تاکید نمود .