انعقاد تفاهم نامه مشترک بین شهرداری رشت و پژوهشگاه رنگ 
پایگاه خبری سرتوک