اهدایی ۷۰۰ میلیون ریالی بنیاد نیکوکاری «خسرو ستوده» به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی
پایگاه خبری سرتوک