اهدای اقلام دارویی به ارزش ۷۹۰ میلیون ریال توسط خیر اهل رودبار  
پایگاه خبری سرتوک