اگر اختیار تصمیم در خصوص بودجه ۱۴۰۰ تنها با شخص بنده بود در همین جلسه آن را رد می کردم
اگر اختیار تصمیم در خصوص بودجه ۱۴۰۰ تنها با شخص بنده بود در همین جلسه آن را رد می کردم
رشت_سرتوک_دویست و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت کار خود را با پرداختن به بررسی کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ آغاز کرد.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان، علوی رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت دراین جلسه با بیان این که استنباط شخص بنده در خصوص کلیات بودجه، با توجه به توضیحات مدیران و معاونتهای مناطق ۵ گانه این است که عدد کل بودجه ۳۷ % رشد داشته است و در این بین میزان بودجه جاری تا ۶۰% افزایش یافته و این موضوع مبین این واقعیت است که ۵۸% نسبت به سال ۹۹ رشد داشته ایم.

علوی در ادامه صحبتهایش بیان داشت: از سال حضور شخص بنده در شورای اسلامی شهر رشت به خاطر ندارم که چنین اتفاقی افتاده باشد و این اولین سالی است که بودجه ای را می بینیم که ۴۰% از آن عمرانی و ۶۰% از آن جاری است

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت:با توجه به همه فروشهایی که وصل به هزینه های عمرانی می شود این بودجه بسته شده است. آن چیزی که در بودجه ارائه شده دیده می شود، تنها چند تقاطع غیر همسطح است که به حوزه فروش اموال وصل شده و ۳۰ میلیارد جهت تملک بازگشایی و این در حالیست که؛ برای آسفالت معابر اصلی و فرعی که مطالبه عمومی رشتواندان و از نیازهای حیاتی و مبرم امروز شهر رشت می باشد فقط ۹ میلیارد به سازمان عمران، تخصیص داده شده است و این یعنی اگر ارقام مناطق تحقق یابد چیزی برای سال آینده در نظر نگرفته ایم.

علوی در پایان اظهاراتش بیان داشت: اگر اختیار تصمیم در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ تنها با شخص بنده بود در همین جلسه آن را رد می کردم. فلذا از شهردار، معاونتهای و مدیران مناطق میخواهم در اسرع وقت تراز عمرانی و جاری بودجه را در حد رفع نیازهای حداقلی رشت و رشتواندان تنظیم نمایند.

حاجی پور دیگر عضو شورای شهر حاضر در جلسه بیان داشت: برای هوشمند سازی چراغهای راهنما به بالای ۵ میلیارد بودجه نیاز داریم حال آنکه تنها ۵۰۰ میلیون تومان به این موضوع تخصیص داده شده است و این یعنی اینکه کار نیمه کاره رها خواهد شد و یا انجام نمی شود.

عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در ادامه بیان داشت: برای بهبود وضعیت ترافیکی شهر رشت ۱۷ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است در صورتیکه سال گذشته بودجه تخصیصی معادل ۵ برابر این مبلغ بوده است.

وی در ادامه اظهاراتش بیان داشت: انجام بسیاری از کارهای مرتبط با حوزه ترافیکی نباید به مناطق سپرده شود. می باید آنرا در اختیار مرکز قرار دهیم چرا که معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی از امکانات لازم جهت انجام و تحقق اهداف مورد نظر برخوردار است.

حاجی پور در بخش پایانی صحبتهایش اظهار داشت: قرار بود جرایم ترافیکی در حسابی جداگانه ریخته شده و عواید حاصل از آن برای تامین فضای پارکینگ اختصاصی تخصیص یابد حال آنکه اینگونه نشد.

همچنین حاجی پور با اشاره به پارکینگ خیابان آیت الله احسانبخش و اشاره به وضعیت نامطلوب ترافیکی در این خیابان اذعان داشت بر پایه برنامه ها و مطالعات قبل پارکینگ مذکور جزو برنامه های مدیریت شهری نبوده و می باید بر چیده شود.

فاطمه شیرزاد دیگر عضو شورای شهر حاضر در جلسه با خطاب قرار دادن مدیران بویژه مدیران مناطق ۵ گانه حاضر در جلسه بیان داشت: آیا برنامه مدونی برای پارک های محله ای در مناطق خود دارید؟

شیرزاد افزود: ساخت و راه اندازی تعداد ۲۲ پارک محله ای کوچک مقیاس، در ۲-۳ سال گذشته انجام شده و این در حالی است که برخی از مناطق و محلات مانند آسایشگاه معلولین، نخودچر و پیرکلاچای فاقد پارک هستند.

شیرزاد در بخش دیگری از اظهارات بیان داشت: با توجه به توسعه عدالت اجتماعی شایسته است که حتما مناطق کم برخوردار و محروم نیز از امکانات این چنینی بهره مند گردند و اگر تا امروز بنابه هر علتی ناعدالتی هایی در این خصوص دیده میشود می باید حتما در بودجه ۱۴۰۰ این موضوع لحاظ گردد تا تمامی رشتوندان بویژه مناطق کم برخوردار نیز از امکانات خدماتی – رفاهی بهره مند گردند.

تدابیر و ارائه برنامه های مدیران مناطق در خصوص ایمنی شهروندان در برابر بلایای طبیعی و تاب آوری شهری در ساخت و سازها از دیگر موضوعات مورد سوال شیرزاد از مدیران و معاونین حاضر در جلسه بود.

در ادامه جلسه عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری بیان داشت: شاید شهرداری عملکرد عمرانی قابل قبولی نداشته باشد ولی در بخش مطالبات سنواتی، هزینه های جاری و تکلیفی اقدامات قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به میزان تحقق بودجه در مناطق پنج گانه، بیان داشت در مجموع، تحقق بودجه سال ۹۹ منفی ۲۰% بوده است که اگر، منفی ۶۳% مرکز را که بخشی از آن وام مسکوک و فروش ملک بوده است لحاظ نکنیم نتیجه حاصله تقریبا قابل قبول میباشد.

در ادامه بهارمست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ بر اساس تعدیلات حوزه برنامه و بودجه بیان داشت: میزان درآمد در منطقه ۱؛ ۳ میلیارد ۸۵۰ و معادل ۳۱% کل بودجه و در منطقه ۲؛ ۱ میلیارد و ۱۰۰ و معادل ۹% کل بودجه و در منطقه ۳؛ ۷۵۰ میلیون معادل ۶% کل بودجه و در منطقه۴؛ ۸۰۰ میلیون و معادل ۶% کل بودجه و در منطقه ۵ ؛ ۴۵۰ میلیون معادل ۴% کل بودجه و در مرکز ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و معادل ۳۶% کل بودجه میباشد.

وی در ادامه افزود: بودجه پیشنهادی تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که نسبت به بودجه کل ۴۹% از بودجه سال آتی را در بر می گیرد که با عنایت به دستور العمل ابلاغی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، تعریف بودجه عمرانی بر اساس ماموریت ، برنامه ، طرح و پروژه صورت گرفته است. ارائه گزارش خود به توضیحاتی در خصوص جمع مصارف بودجه، جمع منابع بودجه و میزان سهم عمرانی و جاری پرداخت.

بهارمست در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: بودجه ارائه شده شامل ۶ ماموریت ۲۶ برنامه ۴۱ طرح و ۲۸۴ پروژه در سطح مناطق، معاونتها و سازمان ها تهیه شده است که سهم ماموریت کالبدی و شهرسازی ۶% ماموریت محیط زیست و خدمات شهری ۳۸% ماموریت ایمنی و مدیریت بحران ۲% ماموریت حمل و نقل و ترافیک ۳۶% ماموریت خدمات مدیریت ۱۷% و ماموریت اجماعی و فرهنگی برابر ۱% می باشند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در بخش پایانی اظهاراتش بیان داشت: مقدار سهم در بر گیرنده نسبت به بودجه کل عمرانی در مناطق ۵ گانه ۲۵ % سازمان ها ۴۳ % معاونت ها و مرکز ۳۲ % و سهم پروژه های نیمه تمام ، مستمر و جدید در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ را در بخش نیمه تمام و مستمر ۹۵% و در خصوص پروژه های جدید ۵ % عنوان کرد.

در بخش دیگری از نشست کمیسیون عمران و توسعه شهری، مدیران مناطق ۵ گانه شهرداری با اشاره به بودجه سال ۹۹ مناطق خود و میزان بودجه تحقق یافته آن در ۱۰ ماهه سپری شده سال ۹۹، به میزان پیش بینی شده بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه های مختلف گزارشی ارائه دادند.