اگر مردم آب را بهینه مصرف کنند مجبور به جیره بندی نخواهیم بود 
پایگاه خبری سرتوک