بازدید سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید دکتر بهشتی بندرانزلی
پایگاه خبری سرتوک