بازگشت همه بسوی اوست /درگذشت همکاران گرانقدر شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
بازگشت همه بسوی اوست /درگذشت همکاران گرانقدر شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
◾بازگشت همه بسوی اوست درگذشت همكاران گرانقدر شركت توزیع نیروی برق استان گیلان

سلام به روح پاک همه پدران سفر کرده از عالم فنا به عالم بقاء ، سلام به روح پاک همکاران عزیز و گرانقدرمان حاج هادی آذرنوا معاون منابع انسانی ، مهندس فرشید اسلامدوست مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و مهندس ابراهیم پرندآور مدیر امور منطقه ۳ رشت که پس از طی چند روز بستری شدن در بیمارستان بر اثر بیماری جان به جان آفرین تسلیم نمودند و چهره در نقاب خاک کشیدند .

 برای شادی روحشان صلوات بفرستید.