با مسئولیت پذیری دستگاه‌های اجرایی روند اجرای پروژه‌های طرح میثاق سرعت می‌گیرد    
پایگاه خبری سرتوک