برگزاری کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران در گیلان ماحصل توانمندی اساتید و بخش جراحی عروق است
پایگاه خبری سرتوک