برگزاری ۴۲ پنل علمی و چهار کارگاه در کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران برنامه‌ریزی شده است
پایگاه خبری سرتوک