بهره‌برداری از فاز توسعه کارخانه روکش ملامنیه در شهرک صنعتی رشت
پایگاه خبری سرتوک