تاکسی قانون شکن ، مروج کووید ۱۹درشهر رشت
تاکسی قانون شکن ، مروج کووید ۱۹درشهر رشت
رشت_سرتوک_آقای فرماندار به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرستان رشت،چرا با تاکسی های قانون شکن ومروج ویروس کووید19 برخورد نمی شود؟

به گزارش سرتوک ، زنگ تلفن به صدا درآمد وصدای ملتهب وبر آشفته ذره بین به گوش می رسید چنان از رعایت پروتکل های بهداشتی گفت که انگار معاون کل وزیر بهداشت ورقه دست نویس به ذره بین داده است ودرادامه بدون هیچ پرسشی گفت کرونا بشدت در حال جولان دادن است ولی هنوز خیلی ها باور ندارند که خطر چقدر جدی است

گزارش خبرنگار سرتوک حاکی است ؛ طبق معمول ابتدای خیابان سعدی صف طولانی تاکسی ها بچشم میخورد. ذره بین درصف جای گرفت تا با تاکسی کمی زودتر به مقصد برسد

اما قصه ازاین جا شروع شد که راننده تاکسی با قانون شکنی سه نفر در صندلی عقب خودرو سوار کرد در چنین شرایطی ذره بین با طرح این پرسش مگر صندلی عقب دونفر نباید سوار شوند؟ ناگهان راننده با توپ و تشر گفت کی گفته، که مسافر کناری به تمسخر گفت آخه کرونا رفته و نفر دیگر برای پایان دادن بحث گفت بی خیال حالا سوار شدیم ،

ذره بین گفت: کووید ۱۹باکسی شوخی ندارد چرا قانون شکنی می کنید ناگهان راننده عصبانی با لحن بد گفت برو پایین و وسط خیابان ایستاد و ذره بین را پیاده کرد این صحنه بدون کم وکاست قلمی شد تا آقای فرماندار ،نماینده تاکسیرانی در فرمانداری ودیگر مسئولان این مشکل مردم را رفع کنند تا شاید بعد از این هیچ راننده تاکسی به خود اجازه چنین کاری را ندهد .

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ذره بین با کسی کینه وخصومتی ندارد اما در انعکاس مشکلات با کسی تعارف ندارد.