تا زمانی که ایران به تعهداتش بازنگردد، تحریمی لغو نمی‌شود
پایگاه خبری سرتوک