تحقق ۱۱۷ درصدی اشتغال در سال گذشته/پیش بینی ایجاد اشتغال برای تعداد ۸۳۳۹ نفر در رشت
پایگاه خبری سرتوک