تغییر در هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گیلان
تغییر در هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گیلان
رشت_سرتوک_یاسر علیجانی مدیر روابط عمومی فرمانداری رشت، عضو اصلی هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گیلان می شود.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، با انتصاب علیرضا قانع از اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گیلان به عنوان رئیس سازمان زیباسازی شهرداری رشت، یاسر علیجانی مدیر روابط عمومی فرمانداری رشت که پیش از این به عنوان عضو اول علی البدل شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گیلان انتخاب شده بود، جایگزین علیرضا قانع در هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گیلان می شود.