تفاهمنامه تخصیص و اعطائ وجوه در راستای حمایت از زیست بوم نوآوری استان گیلان
تفاهمنامه تخصیص و اعطائ وجوه در راستای حمایت از زیست بوم نوآوری استان گیلان
رشت_سرتوک_ تفاهم نامه‌ همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری گیلان منعقدشد.

 به گزارش سرتوک،  به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری گیلان، تفاهم نامه‌ همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری گیلان برای همکاری در ایجاد و توسعه شتاب دهنده‌های تخصصی، مراکز نوآوری و حمایت از زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی منعقد شد.
تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری گیلان در راستای حمایت از فعالیت های مربوط به فضای کار اشتراکی پارک و با هدف حمایت از توسعه فعالیت های مرکز نوآوری امضاء شد
ایجاد ساز و کار و بستری مناسب برای توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه‌های مرتبط با توسعه، پیشرفت و عدالت اجتماعی و فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، فناور و نوآور، به عنوان دورنامی این تفاهم نام می باشد.