تفکیک زباله از مبدا به خوبی انجام نمی شود/ افزایش تعداد خودروهای جمع آوری زباله خشک/ انتقاد شورانشینان از عملکرد سازمان پسماند
پایگاه خبری سرتوک