تمامی ارگانها درراه پیشگیری از اعتیاد مسئولند
تمامی ارگانها درراه پیشگیری از اعتیاد مسئولند
رشت_سرتوک_دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر در چهارمین جلسه مشارکتهای مردمی گفت: پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مربوط به یک ارگان و نهاد نیست بلکه همه جامعه اعم از مسئولین و مردم باید خود را در این امر مسئول بدانند .

به گزارش سرتوک دکتر حیدری آزاد افزود:کمیته توسعه مشارکتهای مردمی ، توانمند سازی و تقویت سازمانهای مردم نهاد ،تبیین و شناسایی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت ها وتهدیدات حوزه مشارکتهای اجتماعی و هم چنین زمینه سازی برای بهره مندی از ظرفیت نخبگان ،ورزشکاران ،هنرمندان ،روحانیت ،متنفذین و فعالین اجتماعی را در قالب سفیران اجتماعی مبارزه با مواد مخدر ،پیشگیری از اعتیاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی اضافه کرد: زمینه سازی حضور شبکه های اجتماعی جهت توسعه ظرفیتهای مردمی را در دستور کار دارد
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در بخش پایانی یادآور شد:در تلاش هستیم که با حمایت استاندار ، مشارکت همه دستگاهها ،برنامه های مردم محور و مردم پایه در همه امورات مربوط به حوزه مبارزه با مواد مخدر گام برداریم.