تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه های سوخت از سوی فرماندار رشت
تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه های سوخت از سوی فرماندار رشت
فرماندار رشت ضمن تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه های سوخت گفت: سوختگیری در همه جایگاه های سوخت باید از سوی اپراتورهای جایگاه انجام شود.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _،ونوشه خراط، دکتر میرشمس مومنی زاده با تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه های سوخت به علت آلودگی به کرونا، افزود: همه جایگاه های سوخت همچون گذشته به خدمات رسانی خود ادامه خواهند داد، اما مطابق با دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، اپراتورهای جایگاه های عرصه سوخت موظفند سوخت گیری خودروها را انجام دهند.

وی با بیان اینکه همه جایگاه ها موظف به رعایت این دستورالعمل هستند، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دستگاه های متولی و ناظر جهت پیگیری انعکاس دهند.

فرماندار رشت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستورالعمل تعطیلی بازارهای محلی و محدودیت زمان فعالیت اصناف نیز در راستای حفظ جان و دغدغه سلامت شهروندان انجام شده است، بیان داشت: با آگاهی از همه فشارهای اقتصادی که این موضوع می توانند به برخی از اقشار وارد کند، اما با توجه به اهمیت موضوع سلامت و جان مردم ناگزیر به اتخاذ این تصمیم بوده ایم و از مردم فهیم شهرستان درخواست می کنیم در راستای حفظ جان و سلامت خود، در اجرای این دستورالعمل ها همکاری و همراهی کنند.