جوابیه شهرداری بندر انزلی در خصوص مطلب منتشره با عنوان ” مهمترین نماد شهری انزلی قربانی تهرانیزه شدن/ فانوس انزلی پیدا نیست” در صفحه گزارش ایران در مورخ ۹۸/۱۰/۱۵
جوابیه شهرداری بندر انزلی در خصوص مطلب منتشره با عنوان ” مهمترین نماد شهری انزلی قربانی تهرانیزه شدن/ فانوس انزلی پیدا نیست” در صفحه گزارش ایران در مورخ ۹۸/۱۰/۱۵
جوابیه شهرداری بندر انزلی در خصوص مطلب منتشره با عنوان " مهمترین نماد شهری انزلی قربانی تهرانیزه شدن/ فانوس انزلی پیدا نیست" در صفحه گزارش ایران در مورخ ۹۸/۱۰/۱۵

با سلام احتراما پیرو مطلب منتشره با عنوان ” مهمترین نماد شهری انزلی قربانی تهرانیزه شدن/ فانوس انزلی پیدا نیست” در صفحه گزارش روزنانه ایران در مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ به قلم سرکار خانم ترانه بنی یعقوب که محتوی آن گزارش قصور بندر انزلی در حفاظت از آثار ملی و ابنیه تاریخی به علت عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مخاطب القا می نماید، به استحضار می رساند به استناد گزارش تکمیلی و صریح کارشناس رسمی دادگستری منتخب مراجع قضایی در امور ابنیه و آثار باستانی موضوع دو ساخت و ساز که از سوی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در حال پیگیری در مراجع قضایی می باشد، “هیچکدام از دو بنا در حریم و محدوده بافت تاریخی برج ساعت که ضوابط آن به شهرداری اعلام گردیده نمی باشد و تاثیری نیز در بنیان اثر تاریخی یا خرابی و لطمه به بنای تاریخی محرز نشده است.” لذا خواهشمند است با عنایت به گزارش مرجع بی طرف، ثالث و خبره در این امور و عدم ارائه مستندات کافی از سوی نویسنده یا نویسندگان و تنظیم کنندگان گزارش فوق الذکر دستورات لازم مبنی بر چاپ جوابیه شهرداری بندرانزلی و رد گزارش فوق الاشاره را منطبق بر ماده ۲۳ قانون مطبوعات صادر نموده و نتیجه را به این شهرداری اعلام نمایید قبلا از همکاری شما تقدیر و تشکر می گردد.

حسن پورقربان
شهردار بندرانزلی