حفظ سلامت و امنیت دانشجویان مهمترین دغدغه ما در شرایط کنونی است
حفظ سلامت و امنیت دانشجویان مهمترین دغدغه ما در شرایط کنونی است
سرتوک_معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی گیلان، حفظ سلامت و امنیت دانشجویان را از مهمترین دغدغه ها در شرایط کنونی عنوان کرد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک_به گزارش خط گیلان ، دکتر فردین مهرابیان – معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این خصوص درمصاحبه ای گفت: با توجه به شرایط فعلی، احتمال بر این است که از هفدهم خرداد با الویت بالینی ها آموزش شروع شود، و دانشجویان کارشناسی ،دروس غیر بالینی همچنان به صورت مجازی برگزار گردد.

کاهش تعداد دانشجویان

وی در این خصوص با توجه به جلساتی که با ریاست دانشگاه و معاونین  و روسای دانشکده ها داشت بیان کرد: با توجه به استفاده مشترک دانشجویان از آشپزخانه،سرویس بهداشتی و حمام مشترک تصمیم گرفته شده با کاهش تعداد دانشجویان در خوابگاه ها و جلوگیری از حضور همه دانشجویان همزمان در خوابگاه هاو ضدعفونی نمودن فضاهای خوابگاه به صورت مداوم و در اختیار قرار دادن مواد ضد عفونی و بهداشتی تلاش داریم تا بتوانیم تا حد امکان از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنیم.

  انجام تست PCR 

دکتر فردین مهرابیان با اشاره به خوابگاه ها و تجمع دانشجوها در آنها یکی ازاقدامات  مهم را  انجام تست PCR از دانشجویان دانست و پیشنهاد  کرد، تمهیدات لازم برای حضور دانشجویانی که از مناطق قرمز اتخاذ شود که این دانشجویان موقتا دردانشگاههای شهرهای خود حضور داشته و امتحانات خودرا در شهرهای خود انجام دهند.

امانتدار خانواده ها

 وی در پایان این نوید را به دانشجو یان دانشگاه علوم پزشکی گیلان داد که تمام توان خود را به کار خواهیم بست ، تا شاهد کمترین مشکلات باشیم، چرا که همه ی دانشجویان فرزندان ما هستند و ما امانتدار خانواده های آنها هستیم.