در تابستان سالجاری هر منطقه آزاد نسبت به جذب سرمایه گذار برای ۶۰ بسته سرمایه گذاری اقدام می کند/ ستاد جهش سرمایه گذاری به منظور تبدیل مناطق آزاد به بهشت سرمایه گذاران ایجاد شده است
پایگاه خبری سرتوک