برگزاری جلسه تعاملی شهردار رشت ریاست شورای اسلامی و رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی با رئیس پلیس راهور استان گیلان  
پایگاه خبری سرتوک