دهک های چهارم و پنجم جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرارمی گیرند
پایگاه خبری سرتوک