دکتر شهدی نژاد: با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.
دکتر شهدی نژاد: با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.
با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.

درکارگروه توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان مطرح شد: با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.

پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان در جمع روسای مراکز درمانی و همکاران عضو کارگروه توسعه مدیریت درمان گیلان عنوان کرد علی رغم مشکلات موجود در تامین نقدینگی ، با همت و تلاش همکاران ارجمند بخش درمان تامین اجتماعی استان گیلان سطح کیفی و کمی خدمات درمانی ارائه شده در سطح استان حفظ و برنامه ریزی مناسبی برای ارتقاء خدمات انجام شده است.