رایزنی شهردار رشت و سفیر ایتالیا برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ظرفیت‌های رشت در اختیار سرمایه‌گذاران ایتالیایی قرار می‌گیرد
پایگاه خبری سرتوک