رها کردن ماسک کنار سطل زباله
رها کردن ماسک کنار سطل زباله
رشت_سرتوک_ماسک های رها شده در کنار سطل زباله تخطی به حقوق اجتماعی است

ذره‌بین ما کم کار یا شاید هم دور کار شده است در هر دو حال فرقی ندارد چون اصلا پیدایش نیست چند وقت پیش پیامکی پرسیدم چرا کار نمی کنی ?
پاسخی نداد ولی امروز ذره بین با ماسک آمد و خیلی هم توپش پر بود!!؟
عکسی از سطل زباله تعبیه شده در مدخل ورودی یکی از مراکز درمانی(بیمارستان رسول اکرم (ص))رشت به عنوان تازه ترین سوژه شکار کرد که در کنارش بلکه چسبیده به آن ۶عدد ماسک استفاده شده روی زمین رها شده بود آن هم در شرایطی که این مرکز درمانی به جای یک سطل زباله در دو سوی خیابان ۸سطل زباله در دو ردیف ۴تایی به فاصله ۲۰قدم به ۲۰ قدم تعبیه کرده بود تا مردم ازگزند ویروس کووید ۱۹ درامان بمانند واز شیوع آن جلوگیری شود
ذره‌بین دنبال چرایی این بی مبالاتی یا مردم آزاری به صراحت می گوید « این بیمار مهلکتر ازکووید ۱۹»باید از طریق دوربین های بیمارستان شناسایی وبه دست قانون سپرده شود تا شاهد به هدر دادن زحمات مدافعان سلامت نباشیم و دیگر چنین کار ناپسندی چه در ایام کرونایی وچه بعداز آن هر گز تکرار نشود
بدنیست بدانید که درماههای اول شیوع کرونا درگیلان‌ در بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص) رشت بیش از۱۰۰۰بیمار کرونایی معالجه و درمان شدندوبه آغوش خانواده های خود باز گشتند.
به امید روزی که هیچ کس زباله را بیرون از سطل زباله نریزد.

ونوشه خراط
بهمن ماه ۱۳۹۹