سارقان تجهیزات مخابرات با تمهیدات حفاظتی شناسایی می شوند
سارقان تجهیزات مخابرات با تمهیدات حفاظتی شناسایی می شوند
رشت_سرتوک_مدیریت مخابرات منطقه گیلان با اشاره به سرقت گسترده کابل‌های مخابراتی در سطح استان گیلان گفت: با توجه به سرقت های مکرر طی ماه‌های اخیر هزینه سرباری بر مخابرات منطقه گیلان تحمیل می شود .

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، علیرضا پارسائی مدیریت مخابرات منطقه گیلان در گفتگو ی ویژه خبری با سیمای مرکز استان ، افزایش نرخ مس را دلیل افزایش سرقت کابل های مخابراتی عنوان کرد و افزود: مخابرات برای جلوگیری از این معضل در صدد اجرای راهکارهای لازم حفاظتی است. موضوع سرقت کابلهای مخابراتی، موضوع تازه ای نیست و علاوه بر قطع ارتباط چندین روزه مشتریان، سالانه منجر به ضررهای بسیاری برای مخابرات می‌شود .

وی جایگزینی فیبرنوری را به جای کابل های مسی از جمله این راهکارها برشمرد و اضافه کرد : اجرای کامل این طرح نیازمند صرف زمان است ،اما اجرای آن برای تمامی کابل برگردانهایی که در حال انجام است، صورت می گیرد. به نحوی که موضوع سرقت کابل هم اکنون در برخی مناطق کاهش یافته چرا که میزان کابل های مسی نیز کاهش یافته است.

پارسائی با تاکید بر اینکه اقدامات حفاظتی برای حوضچه هایی که این کابل ها در آن قرار دارند نیز در حال انجام است، گفت : برای درب حوضچه ها نیز درب دوم تعبیه شده که امکان بازکردن آن کاهش یابد. در ارتباط با این موضوع ، هماهنگی با ارگانهای مربوطه هستیم تا نظارت بیشتری برای حوضچه های کابل های مخابراتی صورت پذیرد.

وی افزود: سارقان تنها بخشی از کابل های مسی را قطع کرده و آن را به سرقت می برند و در بسیاری مواقع نیز حتی به اشتباه فیبرهای نوری را نیز به جای کابلهای مسی می برند و این اشتباه تنها باعث قطع ارتباط مشترکان فیبر می شود و چیزی عاید سارقان نمی گردد. با این حال ، تمامی تلاش مخابرات گیلان بر این است که با جایگزینی فیبرهای نوری به جای کابل مسی ، این مشکل را رفع کند.

در این میان چرایی و چگونگی این سرقتهای همزمان و نیز احقاق حقوق مشتریان که بیش از ۴۸ ساعت از برقراری ارتباط محرومند، مورد بررسی قرار گرفته است.
مشتریان تلفن ، اولین کسانی هستند که از قطعی کابلهای مخابراتی با خبر می شوند و پس از تماس با مرکز مخابرات منطقه خود ،آنان را از مشکل به وجود آمده ، مانند سرقت آگاه می کنند.
وی در پاسخ پاسخ به این سئوال که هر چند مبلغ آبونمان این ارزش افزوده ناچیز است اما چرا مردم باید آن را بپردازند در حالی که مقصر آنها نیستند می گوید: با توجه به این موضوع که سرقت تجهیزات مخابراتی بیش از آنچه به مشتریان برای قطع ارتباط ضرر می زند اما راهکاری برای حذف آبونمان برای مشتریان قطع ارتباط شده تا زمان برقراری مجدد ، در نظر گرفته شده است.