سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت نسبت به ترمیم مخازن زباله شهری اقدام کرد
سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت نسبت به ترمیم مخازن زباله شهری اقدام کرد
برای بهره وری بیشتر و استفاده از امکانات موجود، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت نسبت به ترمیم و بهسازی وضعیت مخازن زباله شهری در یکی از مناطق پنجگانه شهری اقدام نموده است

 

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، تعمیر و مرمت مخازن ثابت زباله شهری و انتقال آنها به محدوده منطقه سه شهرداری رشت انجام شده است.

بر پایه این گزارش تعمیرات این‌ مخازن و انتقال آنها به محدوده منطقه سه شهرداری به وسیله سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت انجام شده است.

پس از تعمیرات لازم این مخازن رنگ آمیزی شده و با وضعیتی به مراتب بهتر در منطقه مورد استفاده قرار گرفته اند.

پایگاه خبری تحلیلی سرتوک،شهرداری رشت،پسماند شهرداری رشت،ترمیم