سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی پنجره ای رو به تحولات جدید
سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی پنجره ای رو به تحولات جدید
رشت_سرتوک_مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان گفت :بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان برای امکان استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه به نشانی eservices.tamin.ir ثبت نام نمائید .

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در پنجمین هفته از دوشنبه های دیجیتالی این سازمان با اشاره به رونمایی از نهمین خدمت غیرحضوری شده تحت عنوان (( توافق غیرحضوری کارفرمایان برای ابلاغ احکام و مکاتبات الکترونیکی )) ، استفاده از بستر فراهم گردیده را ابزاری کارآمد و مطمئن برای تسهیل فرایند دریافت خدمات برشمرده و از بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان دعوت نمود تا با مراجعه به نشانی http:// eservices.tamin.ir نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، این سامانه را به مثابه پنجره ای رو به دنیای دیجیتال و تحولات بزرگ این عرصه برای تسریع امور مخاطبان و کاهش مراجعات دانسته و با اشاره به طرح ۳۰۷۰ اذعان داشت : امروز در پنجمین هفته از آغاز این اقدام قرار داریم و تاکنون ۹ خدمت غیرحضوری برای جامعه هدف در این سامانه امکانپذیر گردیده که ۳ مورد آن در حوزه کارفرمایان است .

علی حسین نژاد با تاکید بر لزوم حرکت در مسیر توسعه خدمات دیجیتال و الکترونیکی بویژه در سازمانهای بزرگ ، تامین اجتماعی را بواسطه تنوع خدمات و گستره بزرگی از مخاطبان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمیگیرند مجموعه ای دانست که در جریان رشد و بالندگی در این مسیر از ابتدا در زمره دستگاههای پیشتاز بوده است

وی با اشاره به طرح های بزرگی همچون ساماندهی سوابق و مکانیزاسیون در دهه های گذشته ، اجرای گامهایی همچون نسخه الکترونیکی ، بازرسی الکترونیکی و پرونده های الکترونیکی را در سالهای اخیر از دیگر اقدامات ارزنده برای افزایش رضایتمندی ، تسهیل و تسریع امور و کاهش مراجعات برشمرد .