سردار سید علی آقازاده در حضور جمعی از ورزشکاران و ورزش دوستان در روستای بیجارکنار: با وجود ضعف مدیریتی، همه مردم به خصوص ورزشکاران باید با روشنگری خود مانع سوء استفاده دغل بازان و سیاسیون بی قید و بند شوند.
سردار سید علی آقازاده در حضور جمعی از ورزشکاران و ورزش دوستان در روستای بیجارکنار: با وجود ضعف مدیریتی، همه مردم به خصوص ورزشکاران باید با روشنگری خود مانع سوء استفاده دغل بازان و سیاسیون بی قید و بند شوند.
سردار سيد علي آقازاده در حضور جمعي از ورزشكاران و ورزش دوستان در روستاي بيجاركنار: با وجود ضعف مدیریتی، همه مردم به خصوص ورزشکاران باید با روشنگری خود مانع سوء استفاده دغل بازان و سیاسیون بی قید و بند شوند.

 

سید علی آقازاده در حضور جمعی از ورزشکاران و ورزش دوستان روستای بیجارکنار در اشاره به وجود فرصت های مطلوب حرفه ای و قهرمانی در گیلان گفت: اگر بتوانیم زمینه های پشتیبانی، فرهنگ انقلابی و منابع لازم را برای عرصه بالنده ورزش فراهم کنیم قطعا میتوانیم با پیشتازی پهلوانان و قهرمانان فرهنگ عمومی را گسترش داده و فرصت های لازم بالندگی را در عرصه های ورزشی بیشتر از گذشته فراهم نماییم.

نماینده مردم رشت در مجلس هشتم با تاکید بر وجود ضایعات مدیریتی در سطح کشور و استان تصریح کرد: متاسفانه مردم گیلان به دلیل این نقیصه بزرگ نتوانسته اند از ظرفیت ها و منابع الهی موجود به نحو احسن بهره مند شوند.

وی افزود: امروز با دیدن شاخص های موجود نتیجه میگیریم که نتوانستیم از منابع موجود استفاده و در عرصه ورزش آنچنان که باید پیشرفت کنیم.

آقازاده خاطرنشان کرد: امروز مردم بسیاری از فرصت ها و ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی موجود در استان را از دست داده می بینند، لذا با استفاده از فرهنگ های متعالی می توانیم چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم. اما اگر نتوانیم ورزش را در عرصه عمومی بگسترانیم آسیب های اجتماعی و فقدان سلامت روانی و جسمی در جامعه مشهود خواهد بود.

سردار آقازاده یادآور شد: امروز با وجود ضعف مدیریتی، همه مردم به خصوص ورزشکاران باید با روشنگری خود مانع سواستفاده دغل بازان و سیاسیون بی قید و بند شوند. امید است که مردم مومن و متدین خود وارد عرصه انتخاباتی شوند و در آن صورت است که ما مجلسی در شان مردم خواهیم داشت.