سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رشت منصوب شد
سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رشت منصوب شد
رشت_سرتوک_ بر اساس حکمی از سوی مدیرکل بیمه سلامت گیلان ، سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رشت منصوب شد.

به گزارش سرتوک ، به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان، دکتر محمدی، مدیرکل بیمه سلامت گیلان ، با صدور حکمی ، سید علی طبائی را به سمت سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رشت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد ،دانش وسوابق کاری شما ، به عنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رشت منصوب می شوید .
امید است با استعانت از خداوند بزرگ وهماهنگی با سایر مسئولین واستفاده از ظرفیت همکاران دراجرای سیاست های سازمان واداره کل موفق وموید باشید.
همچنین در این حکم از زحمات مهدی میرزازاده در دوران تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.