سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان لنگرود منصوب شد
سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان لنگرود منصوب شد
رشت_سرتوک _مدیرکل بیمه سلامت طی حکمی،سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان لنگرود منصوب کرد.

به گزارش سرتوک به نقل از  خط گیلان ، طی حکمی از سوی دکتر جمشید محمدی مدیرکل بیمه سلامت ، فاطمه مربی به عنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان لنگرود منصوب شد