سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیلان منصوب شد
سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیلان منصوب شد
سرتوک _طی صدور حکمی از طرف مهندس پارسائی مدیر مخابرات منطقه گیلان ، صفرعلی عبدی به سمت سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی منصوب گردید.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ، مراسم معارفه مدیریت امور اداری و منابع انسانی با حضور معاونین، مدیران و رؤسای مربوطه در سالن ویدئو کنفرانس مخابرات گیلان برگزار گردید.
در این جلسه مهندس پارسائی ضمن تاکید بر اهمیت و پیچیده بودن امور در این حوزه ، بیان نمود: اولین مشتریان مدیریت منابع انسانی همکاران ما هستند که نیاز است با اشراف کامل به قانون، تبحر، انعطاف و روی خوش به ایشان برخورد شود چرا که زمانی که ما در تکریم همکاران موفق باشیم در مرحله تکریم ارباب رجوع موفق خواهیم بود.
در پایان مدیر مخابرات منطقه گیلان ضمن تاکید بر ضرورت محقق شدن اهداف عالیه مخابرات منطقه گیلان ، بیان نمود: هدف مشترک همه ما چیزی جز موفقیت و اعتلای مخابرات منطقه نیست.