سرپرست معاونت بیمه و خدمات سلامت این اداره کل منصوب شد.
سرپرست معاونت بیمه و خدمات سلامت این اداره کل منصوب شد.
رشت_سرتوک_ بر اساس حکم صادره از سوی دکتر محمدی، مدیرکل بیمه سلامت گیلان ، دکتر ژاله جو به سمت سرپرست معاونت بیمه و خدمات سلامت این اداره کل منصوب شد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک_به گزارش خط گیلان،در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکترلیلا ژاله جو ، نظر به تعهد و تجارب ارزنده شما ، به عنوان سرپرست معاونت بیمه وخدمات سلامت این اداره کل منصوب می شوید .

امید است با استعانت از خداوند بزرگ واستفاده از ظرفیت همکاران آن حوزه دراجرای سیاست های سازمان واداره کل موفق وموید باشید. 
همچنین در این حکم از زحمات دکتر مهدی پور در دوران تصدی این پست تقدیر و تشکر به عمل آمد.