سهولت در تامین منابع مالی از مهمترین دستاوردهای حضور شرکت‌های تولیدی در بورس می باشد
پایگاه خبری سرتوک