محمد علی محبعلی زاده گشتی :شاخص اصلی یک نماینده مجلس باید رانت زدایی و مقابله با مفاسد اقتصادی باشد
محمد علی محبعلی زاده گشتی :شاخص اصلی یک نماینده مجلس باید رانت زدایی و مقابله با مفاسد اقتصادی باشد
شاخص اصلی یک نماینده مجلس باید رانت زدایی و مقابله با مفاسد اقتصادی باشد

 

‍ محمدعلی محبعلی زاده گشتی کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه فومن و شفت در نشست خبری با خبرنگاران شعار انتخاباتی خود را حاکمیت استحاق ، توازن_اقتصادی و نظارت_عالیه عنوان کرد و گفت:
برنامه ها و اهداف ۱۴ گانه زیر پس از ورود به مجلس مدنظر خواهد بود:
۱) ایجاد حاکمیت ساختاری زیربنایی در قوای اقتصادی سیاسی و فرهنگی کشور
۲) مدیریت یک پارچه اقتصادی و برچیدن قیومیت اقتصادی
۳) توزیع ثروث و قدرت اقتصادی برای همه اقشار جامعه
۴) پایان دادن به خودکامگی و چپاول گری اقتصادی
۵) حساب دهی و حسابرسی بلااستثا و شناسایی اموال کارگزاران و مرتبطین و اعاده اموال نامشروع انها
۶) عدالت اقتصادی و حاکمیت و مالیات بر درآمد متناسب با استحقاق افراد
۷) ایجاد صندوق و سامانه هوشمند فعال اقتصادی مرتبط با داراییهای مردم
۸) تحقق ارزشها و برون رفت سرخوردگی متخصصین دلسوز و متعهد و نخبه
۹) حفظ کنترل و شفاف زایی بی طرفانه از کارگزاران دولتی و غیر دولتی توسط هیئت عالیه
۱۰) اجرا و حاکم گرداندن سیاست امیخته با راستی و صلاحیت مبتنی بر #عدالت
۱۱) حذف دائم المسوول های فرصت سوز و خودنگر
۱۲) تاسیس بانک ویژه تولید و کسب کار
۱۳) ترویج جنگل ها و مراتع و حفظ مرتع نشین ها و ترویج مشاغل خرد به شکل سنتی
۱۴) زمینه سازی و ایجاد ساختار همه جانبه کل نگر در مسائل کلان
وی شعار خودرا اسلام و پیاده کردن آرمان های اسلامی دانست و بیان کرد به این منظور باید ساختارهای_عدالت_محور در جامعه سرچشمه قرار گرفته و به آن عمل شود.
در ادامه این نشست محمدعلی محبعلی زاده بیان کرد :
کسانیکه شفاف سازی مالی نمی کنند تخلفاتی دارند که از بیان آن واهمه دارند وی گفت: معتقدم صدای مردم نعمتی الهی است و اصل آن بر برابری و ایجاد عدالت است . برای سامان دهی امور ناچار به ایجاد ساختاری_هدفمند هستیم وی همچنین سیاست فعلی اشکال زدایی و حل موقت امور دانست و اظهار داشت :
نباید بگوییم که امروز کارمان حل شود فردا خدا بزرگ است باید سیاست هایی فرانسلی و دائمی را مدنظر داشته باشیم.
وی معتقد است ،شاخص اصلی یک نماینده مجلس باید رانت زدایی و مقابله با مفاسد اقتصادی باشد . باید یک مجلس متعهد، توانمند و شجاع در راس امور باشد که بتواند دولت را به کار گرفته و اگر کسی تمایلی بر کار کردن ندارد ضرورتی بر وجود افراد ناکارامد نخواهد بود.
محبعلی زاده در ادامه بیان کرد: زمانیکه شفافیت حاکم نباشد با انواع حیله ها می توان ادعای راستی و درستی کرد. شفافیت چشم و دیده بان ملت است .کسانیکه شفاف سازی نمی کنند تخلفاتی دارند که از بیان آن واهمه دارند. معتقد به وجود یک فرایند اصلاحات_هوشمند هستم . نظارت باید ساختاری و سیتماتیک باشد.
در هر شهرستان باید یک هیات نظارت عالیه وجود داشته باشد و به نظارت ، تحقیق و بررسی دارایی های مسوولین بپردازد.