شهردار بندر انزلی :ساخت و سازهای خیابان شهید مظلوم در حریم برج ساعت قرار ندارد
شهردار بندر انزلی :ساخت و سازهای خیابان شهید مظلوم در حریم برج ساعت قرار ندارد
جلسه عادی و علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی و کارشناسان شهرداری، در شورای شهر بندرانزلی برگزار شد.

ونوشه خراط _دکتر پورقربان شهردار بندرانزلی در این جلسه با ارایه گزارشی از عملکرد مجموعه شهرداری و پروژه های در حال اجرا این مجموعه اظهار داشت: پروژه های در دست اقدام شهرداری با پیشرفت خوب و قابل قبولی در حال اجراست.

شهردار بندرانزلی در مورد ساختمان های که با حجمه اعتراضات مردمی نسبت عدم رعایت حریم برج ساعت روبرو شده بود اذعان داشت: باتوجه ضوابط ارسالی از میراث فرهنگی به شهرداری هیچ کدام از این ساخت و سازها در داخل حریم نبودند و هر گونه تمدید یا صدور مجوز خارج از این حرایم بوده است.

وی افزود: اگر میراث در این باره ادعایی داشته باشد بر اساس قانون موظف است بعد از اعلام این حرایم آیین نامه اجرایی مصوبه را به کمیسیون ماده ۵ ارایه کند و ۶ ما فرصت دارد به شهرداری انزلی ابلاغ نماید که این امر صورت نگرفته است.

دکتر پور قربان در خاتمه با تاکید بر اینکه پروانه صادر شده بر خلاف ضوابط سازمان میراث فرهنگی نبوده اظهار داشت : اگر خلافی از لحاظ ساخت و ساز صورت گرفته باشد، بلافاصله تشکیل پرونده داده شده و پرونده در کمیسیون مربوطه مطرح شده و شهرداری هم تابع دستور و نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود.