طرح ساماندهی تابلوهای شهری از طرح های موفق شهرداری بندرانزلی
طرح ساماندهی تابلوهای شهری از طرح های موفق شهرداری بندرانزلی
سرتوک_طرح ساماندهی تابلوهای شهری از طرح های موفق شهرداری بندرانزلی

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی، سیمای خیابان ها و معابری شهری می تواند به علت بی نظمی های ناشی از استقرار ده ها تابلوی تبلیغاتی در ابعاد نامناسب و رنگ های بی تناسب، زشت شود و تاثیر نامطلوبی بر روح و روان عابران ایجاد کند. طرح ساماندهی و جمع آوری تابلو های تبلیغاتی از پیاده روه ها از طرح های موفقی بود که شهرداری انزلی با تلاش و ممارست در حال پیگیری آن است و امروزه شاهد ساماندهی نسبی وضعیت تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر هستیم.

از آنجایی که همواره حذف آلودگی و آشفتگی های بصری از در خواست های همیشگی شهروندان بوده، شهرداری انزلی در سال گذشته با جمع آوری تابلوهای فرسوده تبلیغاتی از پیاده رو ها توانست گام بزرگی برای ساماندهی تبلیغات بردارد. بر اساس این طرح تابلو استاندارد تابلویی است در پیشانی ملک با ابعاد حد اکثری یک متر عرض و طول دهانه ملک مشروط به اینکه تبلیغ برند تجاری نباشد و صاحبان واحد های فعال تجاری و صنوف می توانند جهت معرفی، یک عدد تابلو استاندارد با مجوز شهرداری نصب نمایند که در مورد مجتمع های تجاری و پزشکی نصب تابلو بصورت تجمیعی بر روی بدنه ساختمان و بر اساس ضوابط خاص صورت می گیرد. همچنین بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نصب تابلو بصورت تکی یا تجمیعی و یا هر نوع تابلو راهنما برای مغازه ها در پیاده روها ممنوع و فقط ساختمان های پزشکی که در خیابان های فرعی قرار گرفته اند می توانند با مجوز شهرداری از این نوع تابلوها استفاده نمایند که جهت یکسان سازی این تابلوها نیز قوانینی از لحاظ ظاهری و ابعاد تابلوها وضع شده است.

در عملیات ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، علاوه بر اینکه مامورین شهرداری بامراجعه حضوری به مغازه ها، شرکت ها و ادارات مختلف ، صاحبان تابلوها را از شرایط قانونی نصب تابلو آگاه می کنند و در موارد غیرمجاز بودن تابلو ها اخطار و فرصتی داده خواهد شد تا در بازه زمانی مشخص، نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی تابلوها اقدام کنند و پس از اتمام مهلت مقرر، این سازمان، به جمع‌آوری این تابلوها و عناصر زاید می‌پردازد .

اقداماتی شهرداری بندرانزلی جهت ساماندهی فضاهای تبلیغاتی را می توان به صورت زیر اشاره نمود:

– جمع آوری تابلو های هشتی غیر مجاز در پیاده روها و تابلوهای آویزان از درختان و تیرک ها

– جمع آوری تابلوهای پایه دار که موجب اغتشاش بصری شده بودند

– تهیه دفترچه قوانین و ضوابط تبلیغات محیطی در شهر

– طرح یکسان برای تابلو های پزشکانی و ساختمان های پزشکی که در خیابان های فرعی قرار دارند

– رنگ آمیزی، تعویض و نصب استندها ی جدید

– به روز نمودن بخش تبلیغات دفترچه عوارض محلی

– ساماندهی وضعیت کانون های تبلیغاتی