فراخوان عمومی انتخاب شهردار بندرانزلی
فراخوان عمومی انتخاب شهردار بندرانزلی
سرتوک_فراخوان عمومی انتخاب شهردار بندرانزلی

باتوجه به بحث وتبادل نظر فی مابین اعضای شورا در راستای بررسی روند انتخاب شهردار و با استناد به آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به اتفاق آراء مقررگردید تا نسبت به برگزاری فراخوان به مدت یک هفته ازتاریخ ۹۹/۲/۱۷ لغایت ۹۹/۲/۲۴ با توجه به ماده ۳ آئین نامه مذکور و شرایط تعیین شده به شرح ذیل اقدام گردد.
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- حداقل سی سال سن تمام
۳- انجام خدمت وظیفه عمومی(دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان
۴- اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وقانون اساسی
۵- نداشتن محکومیت کیفری موثر
۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و دخانیات
۷- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرائی براساس ردیف (چ) ماده ۳ آئین نامه مذکور
۸- بومی بودن فرد متقاضی طبق تعریف قانون
۹- ارائه طرح و برنامه مدون با قابلیت اجرا در زمان
۱۰- داشتن سلامت جسمی و روانی در حدی که مانع انجام وظیفه خطیر شهردای نشود
۱۱- پنج سال سابقه مدیریت میانی
۱۲- رعایت دیگر مواد مندرج در آئین نامه شرایط احراز شهردار
متقاضیان درصورت داشتن شرایط احراز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای موسی زنجانخواه منشی شورای اسلامی شهر بندرانزلی در تماس باشند.
شماره همراه جناب آقای موسی زنجانخواه : ۰۹۱۱۱۸۳۷۱۲۶
پست الکترونیک : info@anzalishora.ir