فراخوان معاون بهداشت وزارت بهداشت برای پیوستن دانشگاه های علوم پزشکی به «پویش نجات زندگی با دستان پاک»
فراخوان معاون بهداشت وزارت بهداشت برای پیوستن دانشگاه های علوم پزشکی به «پویش نجات زندگی با دستان پاک»
سرتوک_معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور آنان را به «پویش نجات زندگی با دستان پاک» دعوت کرد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک_به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رئیسی در این نامه آورده است: همانطوری که استحضار دارید  دست ها نقش مهمی در انتقال بیماری کووید۱۹ دارد، به دلیل اینکه دست های آلوده، ویروس را به دهان، بینی،  چشم و همچنین از یک سطح به  سطح دیگر انتقال می دهند.
وی افزوده است: حدود ۳ میلیارد نفر در جهان  به امکانات رعایت بهداشت دست دسترسی ندارند. پویش نجات زندگی با دستان پاک همه ساله توسط سازمان جهانی بهداشت در روز ۵ می مصادف با ۱۶ اردیبهشت گرامی داشته می شود.
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه امسال همزمان با گسترش بیماری کووید۱۹ بهداشت دست و اجرای آن به عنوان یک عامل بسیار مهم برای پیشگیری و مقابله با این بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین در کنترل بسیاری از بیماری های منتقله از آب و غذا و تنفسی دیگر هم نقش اساسی دارد، اظهار داشته است: همه پزشکان، پرستاران، مراقبین سلامت، ماماها و بهورزان در خط مقدم و به عنوان قهرمانان نجات زندگی در این پاندمی هستند و رعایت بهداشت دست توسط آنها برای ارائه خدمات سالم به بیماران و مراجعه کنندگان و جلوگیری از گسترش بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی در ادامه این نامه به روسای دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرده  است: برای همگام شدن با این پویش جهانی خواهشمند است دستور فرمایید این موارد مورد توجه قرار گرفته و اطلاع رسانی مقتضی به عمل آید: نقش رعایت بهداشت دست برای مراقبت سالم  به کلیه مدیران،  پرسنل بهداشتی و درمانی  تاکید شده و امکانات آن در نقطه مراقبت فراهم گردد، از تمام بیماران و خانواده ها نیز به نحو مقتضی دعوت شود تا به  این پویش به پیوندند، آموزش رعایت بهداشت دست در زمان مناسب، روش مناسب و با مواد مناسب برای مراقبین، بیماران و خانواده ها از طریق رسانه های عمومی، فضای مجازی، نصب پوستر در کلیه بیمارستان ها،  مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی ، اماکن عمومی و شبکه های اجتماعی به عمل آید.
دکتر رئیسی در پایان ضمن اعلام پیوستن خود به این پویش جهانی، تصریح کرده است: حمایت خود را از همه اقدام ها در جهت رعایت بهداشت دست اعلام نموده و یقین دارم که این امر می تواند منجر به مراقبت از همه مردم، پرسنل بهداشتی و درمانی و بیماران شود.