لزوم مشارکت مجموعه‌های مردمی برای آماده‌سازی پیاده راه فرهنگی در ماه‌های محرم و صفر/ تبلیغات شهری و نصب المان‌ها زیر نظر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی انجام شود
پایگاه خبری سرتوک