ماهیت بیمه گری سازمان تامین اجتماعی خود جلوه ای از پدافند غیرعامل است
ماهیت بیمه گری سازمان تامین اجتماعی خود جلوه ای از پدافند غیرعامل است
رشت_سرتوک_ تامین اجتماعی بعنوان امنیت دهنده به آینده افراد و کاهش آسیب پذیری آنان در هنگام بحران و اضطرار از مصادیق بارز پدافند غیرعامل محسوب می شود .

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در نشست شورای معاونین این مجموعه با اشاره به آغاز هفته پدافند غیرعامل ، اظهار داشت : براساس تعاریف متداول ، پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی و مجموعه اقداماتی است که بدون جنگ افزار برای جلوگیری از تلفات انسانی و خسارت به زیرساخت ها و تاسیسات صورت می گیرد که طی آن کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران با تکیه بر اموری پیشگیرانه انجام می گیرد .

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با ماهیت بیمه های اجتماعی نیز از آنجا که در غایت اهداف خود افزایش ضریب اطمینان و کاهش آسیب به افراد و جامعه در زمان بحران و اضطرار را فراهم می کند جلوه ای از پدافند غیرعامل محسوب می گردد .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان مشارکت و نقش آفرینی همگانی را در پدافند غیرعامل یک رکن برشمرده و افزود برخلاف پدافند عامل که توسط نیروهای نظامی شکل میگیرد در پدافند غیرعامل یکایک افراد میتوانند سهیم باشند همچون اتفاقی که با همراهی بیمه شدگان و کارفرمایان از طریق بیمه پردازی برای اتخاذ تمهیدات مناسب و امنیت خاطر جهت ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت زندگی در شرایط بحرانی در مقابله با حوادث ، بیماری ها ، بیکاری ، پیری و ازکارافتادگی در سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد .

علی حسین نژاد افزایش بازدارندگی و امکان تداوم زندگی و حیات را وجه تشابه دو مقوله بیمه و پدافند غیرعامل قلمداد نموده و اذعان داشت : تامین اجتماعی بمثابه ابزاری کلیدی و امنیت دهنده به آینده افراد و کاهش آسیب پذیری های احتمالی در زمان اضطرار ، یکی از مصادیق و تبلوری از مفهوم اجتماعی پدافند غیرعامل است از این رو با گرامیداشت این مناسبت ، این هفته را به یکایک همکاران تبریک عرض می نمایم .

وی با بیان اینکه امنیت یکی از دغدغه های اصلی بشر در طول تاریخ بوده است اذعان داشت : امنیت اجتماعی و آرامش خاطر برای آینده خود و خانواده یکی از بارزترین بخشهای این نیاز انسانی است که انواع بیمه ها بویژه تامین اجتماعی بعنوان یکی از مظاهر پیشگیرانه و دستیابی آن تلقی می گردد و امیدوارم ما در رسالت شغلی خود در اجرای اقدامات بیمه ای که بمنزله رفع این نگرانی مخاطبان برای فردایی بهتر است بتوانیم گامهای موثری برداریم .

خاطر نشان می سازد پنجم تا دوازدهم آبان ماه بعنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است .