مدیرعامل شرکت گاز گیلان بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد 
پایگاه خبری سرتوک